Cybersikkerhet

Små tiltak, kan hjelpe mye. Den store globale trenden, som på ulik måte påvirker oss mennesker hvor enn vi måtte befinne oss i verden, er digitalisering. I dag aksesserer vi brukere stadig flere tjenester fra forskjellige enheter, når som helst og fra hvor som helst. Økende antall funksjoner og enheter digitaliseres og kobles på nett. Og vi kan alle bli utsatt for cyberkriminalitet, både små og store bedrifter, offentlige og private, teknologiske og ikke teknologiske og selvfølgelig også privatpersoner.

Norge ligger på topp i Europa innen datasikkerhet, men vi har fortsatt huller og tettet, spesielt i små og mellomstore selskaper. Men alle har et ansvar (Aftenposten, 2019).

Små selskaper har ofte en tendens til å anta at de er trygge mot ondsinnede angrep, men i realiteten er det motsatte tilfelle. De fleste bedrifter i Norge har færre enn 20 ansatte, og mangler en sikkerhetsoverbygning. Små selskaper har ofte en tendens til å anta at de er trygge mot ondsinnede angrep, men i realiteten er det motsatte tilfelle. Små selskaper har ofte mindre sofistikerte sikkerhetssystemer, og kan brukes til å åpne dørene inn til både større selskaper og andre små selskaper.

En hacker er som et virus, når først et lite selskap er angrepet, kan dette viruset spre seg til alle dette selskapet har noe med å gjøre. På den måten tar det ikke lange tiden før alle i nettverket er tatt av viruset, og er utsatt.

Samme måte som vi tar hånd om viruset, er det på høy tid at vi tar cyber sikkerhet på alvor. Det er nødvendig at alle er godt beskyttet, ikke kun for sin egen sikkerhet, men også for de rundt seg, og de rundt dem igjen!